گروه صنعتی کتکار در جهت ایجاد شرایط ویژه و همچنین اثبات وفاداری خود به مشتریان اقدام به ایجاد باشگاه مشتریان نموده است. از همراهان مجموعه دعوت میگردد جهت عضویت در این باشگاه فرم زیر را تکمیل فرمایند.

کیفیت محصول
عالیخوبمتوسطضعیف

برخورد پرسنل
عالیخوبمتوسطضعیف

زمان تحویل
عالیخوبمتوسطضعیف