نمایندگی ها

استان فارس : شهرستان شیراز

شعبه ۱ :  مبلمان اداری صبا

آدرس : خیابان لطفعلی خان زند –  روبروی سینما شیراز ( کاپری )

تلفن : ۳۲ ۳۳ ۳۱ ۷۰  و  ۳۲ ۳۰ ۹۴ ۲۹

…………………………………………………..

استان فارس : شهرستان شیراز

شعبه ۲ :  مبلمان اداری برش

آدرس :  خیابان لطفعلی خان زند – پایین تر از چهار راه خیرات – نبش کوچه ۷۴

تلفن : ۳۲ ۳۳ ۳۹ ۷۳ و  ۳۲ ۳۳ ۵۶ ۸۴

…………………………………………………..

استان فارس : شهرستان شیراز

شعبه ۳ :  فروشگاه جهان فلز

آدرس : خیابان لطفعلی خان زند –  پایین تر از چهار راه خیرات – جنب مجتمع تابان  

تلفن : ۳۲ ۳۳ ۸۲ ۳۸ و ۳۲ ۳۰ ۱۴ ۷۳

…………………………………………………..

استان فارس : شهرستان شیراز

شعبه ۴ : مبلمان خانه جوان

آدرس : انتهای بلوار عدالت – ۲۰ متری همایون – روبروی کوچه ۱

تلفن : ۳۸ ۲۵ ۷۴ ۳۹

…………………………………………………..

استان فارس : شهرستان شیراز

نمایندگی : گالری  کارینا

آدرس : خیابان وصال شمالی – کوچه ۱۸

تلفن : ۳۲ ۳۰ ۷۸ ۶۱

…………………………………………… 

 استان هرمزگان  : شهرستان بندرعباس

نمایندگی :  مبلمان امید

آدرس : خیابان امام خمینی – نرسیده به هتل قدس

تلفن : (۰۷۶) – ۳۲ ۲۴ ۳۱ ۸۰

…………………………………………………..

استان کهگیلویه و بویر احمد   : شهرستان یاسوج

نمایندگی :  مبلمان اداری و خانگی جلیس  

آدرس : خیابان مصلی – روبروی نظام مهندسی جدید

تلفن :  (۰۷۴۳) – ۳۲۳ ۶۳ ۹۵

…………………………………………………..

استان فارس : شهرستان نی ریز

نمایندگی : صنایع چوب و فلز دیانت

آدرس : خیابان طالقانی – جنب مجتمع کوثر

تلفن : ۵۳ ۸۲ ۵۸ ۷۵

…………………………………………………..

استان بوشهر : شهرستان عسلویه 

نمایندگی : تجهیزات اداری و خوابگاهی صفری  

آدرس : میدان لنج

تلفن : (۰۷۷۳) -۷۲۶ ۲۲ ۳۶

…………………………………………………..

استان بوشهر : شهرستان عسلویه 

نمایندگی : مبلمان خانگی و اداری صفری  

آدرس : میدان لنج – خیایان بانک توسعه و تعاون – انتهای خیابان

تلفن : (۰۷۷۳) -۷۲۶ ۳۶ ۴۵

…………………………………………………..

استان فارس : شهرستان لامرد

نمایندگی : مبلمان اداری و خانگی کیمیا

آدرس : خیابان ۱۵ خرداد – روبروی ترمینال رخش

تلفن : ۹۱۸۸ ۳۸۲ ۰۹۱۷

……………………………………………

استان فارس : شهرستان اشکنان

نمایندگی : مصنوعات چوب و فلز کیمیا

آدرس : خیابان امام خمینی – روبروی بانک صادرات

تلفن : ۰۲ ۳۷ ۲۷۶  – (۰۷۱۵)