آدرس کارخانه: فارس، شيراز، شهرک صنعتی بزرگ شیراز، میدان ابتکار، خیابان ابتکار شمالی، خیابان 254

تلفن:  37743706(071)  – 37743707(071) 

دورنگار:  37742350(071)

آدرس دفتر مرکزی:فارس، شيراز، خیابان لطفعلی خان زند، پایین تر از سینما شیراز، مجتمع تابان، واحد 1

تلفن:  32349367(071)– 32349365(071)

دورنگار:   32349577(071